Crna Gora je posljednjih godina suočena sa novim pojavnim oblicima teškog i organizovanog kriminala, koji se u znatnoj mjeri ispoljavaju i kroz sukobe organizovanih kriminalnih grupa, koji su, nažalost, rezultirali i nizom teških krivičnih djela,kazao je pomoćnik direktora Uprave policije za sektor kriminalističke policije, Milovan Pavićević.

“Uprava policije je kroz izradu Procjene opasnosti od teškog i organzovanog kriminala prepoznala opasnost od djelovanja i međusobnog sukoba organizovanih kriminalnih grupa, zbog čega je navedena oblast definisana kao jedna od prioritenih, što je i uslovilo da se krivična djela protiv života i tijela kao posljedica sukoba organizovanih kriminalnih grupa postave na vrh prioriteta u radu Uprave policije, a kroz aktivnosti Vijeća za nacionalnu bezbjednost i na vrh prioriteta u radu svih organa koji čine obavještajno bezbjednosni sektor. Moram konstatovati da problem djelovanja organizovanih kriminalnih grupa, nije problem koji je karakterističan isključivo za Crnu Goru. S djelovanjem i sukobima organizovanih kriminalnih grupa i njihovim posljedicama suočavaju se i zemlje regiona, ali i mnoge zemlje Evropske unije”, rekao je Pavićević za Pobjedu.

U toku 2016. godine, kako podsjeća, počinjena su 23 krivična djela teško ubistvo i ubistvo, od kojih je aktivnostima kriminalističke policije, u koordinaciji sa državnim tužilaštvom, rasvijetljeno 16 krivičnih djela.

Pavićević ističe da se bilježi stoprocentna efikasnost kada je riječ o rasvjetljavanju klasičnih krivičnih djela ubistva, kojih je u 2016. bilo 13.

“Od ukupnog broja krivičnih djela, deset su direktna posljedica djelovanja I sukoba organizovanih kriminalnih grupa, od kojih su rasvijetljena tri ubistva u Budvi, na Cetinju i ubistvo počinjeno u ZIKS-u u Spužu, dok su ubistva Božiđara Tomaševića, Zeljka Vukoslavčevića, Slavka Pekovića i Ivana Labana, počinjena u Baru, i ubistva Radovana Matovića, Srđana Vlahovića, Gorana Biskupovića i Miloša Bošnjaka, počinjena u Herceg Novom i Kotoru, nerasvijetljena. Uprava policije u cjelini ima kapaciteta da se suoči sa složenim bezbjednosnim izazovima manifestovanim upravo kroz sukobe organizovanih kriminalnih grupa, ali svakako da je potrebno raditi na jačanju organizacionih, kadrovskih i tehničkih kapaciteta, shodno novim oblicima teškog i organizovanog kriminala”, rekao je on.