Kapaciteti za liječenje alkoholizma u Crnoj Gori ograničeni su i prevazilaze potrebe građana i građanki u odnosu na zloupotrebu alkohola, smatraju u CAZAS-u, dok iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) navode da je u borbi protiv te zavisnosti ključna prevencija i da je osim zdravstvenog sistema, veoma značajna uloga policije i inspekcije.

 

U Specijalnoj bolnici za psihijatriju “Dobrota” od alkoholizma se liječi sedam osoba, a u Javnoj ustanovi Kakaricka gora dvije osobe se liječe primarno od te vrste zavisnosti. Psihijatrijsko odjeljenje u okviru Kliničkog centra takođe pruža mogućnost saniranja određenih stanja koje su posljedica apstinecijalne krize ili kozumacije psihoaktivnih supstanci, u koje spada i alkohol, a i bolnica u Nikšiću ima odjeljenje gdje se može tretirati alkoholizam.

 

„Kapaciteti za liječenje alkoholizma u Crnoj Gori su nažalost ograničeni i odavno prevazilaze potrebe građana i grđanki u odnosu na zloupotrebu alkohola“, rekli su iz CAZAS-a agenciji MINA.

 

Iz CAZAS-a su kazali da sve te ustanove imaju ograničeni broj mjesta i kreveta za liječenje i, kako su naveli, liječenju uglavnom pristupaju isključivo sa medicinskog modela bez programa podrške u zajednici i uvezivanjem sa ustanovama socijalne zaštite.

 

„Zabrinjavaju posebno nedovoljni a često i nepostojeći kapaciteti za liječenje žena među kojima se takođe bilježi porast zloupotrebe alkohola“, rekli su iz CAZAS-a.

 

Oni su naglasili da veoma često, zbog toga što je alkohol kulturološki prihvatljiv u Crnoj Gori, osobe koje ga koriste nijesu svjesne problema, kao ni njihova okolina, zbog čega se često pomoć ne potraži nikada ili to bude veoma kasno.

 

„Važno je da u kontekstu liječenja osnažimo kapacitete ne samo u liječenju zavisnosti od alkohola već u snižavanju stopa upotrebe alkohola jer je isti riziko faktor u više od 60 različitih bolesti i stanja i jedan od vodećih uzroka smrtnosti u svijetu“, smatraju u CAZAS-u.

Oni su naglasili da mnogo veći fokus treba biti i na prevenciji i blagovremenom uključivanju u liječenje.

Kako su rekli, u Crnoj Gori je potrebno mnogo više ljudskih i prostornih kapaciteta za liječenje alkoholizma, kao i dostupnost većih kapaciteta za liječenje žena u sklopu psihijatrijskih odjeljenja.

Iz CAZAS-a su kazali da raduje izgradnja Klinike za mentalne bolesti, koja bi trebala proširiti dostupne kapacitete i omogućiti da se spektar usluga proširi.

„Važno je raditi na uvođenju efikasnije statistike u ovoj oblasti i praćenju drugih stanja koja su povezana sa upotrebom alkohola kako bi se širila svijest o štetnosti upotrebe istog pa i o zavisnosti od alkohola što je samo jedan, krajnji ekstrem njegove upotrebe“, rekli su iz CAZAS-a.

Oni su naglasili da je potrebno osnažiti prevenciju i ranu intervenciju, kao i osnažiti kadrovske, finansijske i tehničke kapacitete za pružanje sveobuhvatnih servisa podrške u procesu liječenja.

Prema njihovim riječima, važno je raditi na osnaživanju mreže anonimnih alkoholičara koji su dokazani program u zajednici koji u svijetu daje dobre rezultate i čija metodologija rada pomaže osobama da održe apstinenciju nakon liječenja i nastave funkcionalan život u zajednici.

CAZAS je uspostavio besplatan servis podrške osobama koje su pogođene upotrebom alkohola, gdje su građanima na raspolganju usluge savjetovanja sa stručnim kadrom i sa osobama koje su prošle kroz proces liječenja.

Sve informacije su dostupne putem telefona 067 600 988 kao i 067 602 345.

Iz CAZAS-a su naveli da je alkohol u Crnoj Gori dostupan, jeftin i društveno prihvatljiv, integrisan u brojne kulturološke, društvene pa i religijske običaje, a izostaje društvena svijest o štetnosti alkohola.

Kako su kazali, u Crnoj Gori ne postoje održivi i strukturirani programi prevencije alkohola.

„Važno je da je prevencija zasnovana na dokazanim metodama koje daju rezultate“, kazali su iz CAZAS-a i dodali da nije dovoljno realizovati predavanja u školama, već je neophodno fokusirati se na programe osnaživanja vještina djece i mladih da se odupru vršnjačkom i društvenom pritisku.

Prema njihovim riječima, važno je da prevencije započne već u porodici pa potom u vrtićima, školama, zajednici, medijima.

Iz CAZAS-a su naglasili da i mediji moraju postati saveznik u promociji zdravih obrazaca ponašanja, mnogo više i prije nego marketing prostor za oglašavanje upotrebe alkohola.

Oni kažu da nemaju precizne podatke o broju osoba kojima je potrebno liječenje, jer nema registra za alkohol, koji bi prikupljao podatke po osnovu skrining programa, liječenja, ali i jer najveći broj onih koji su pogođeni upotrebom alkohola nikada ne zatraži pomoć.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori se po glavi stanovnika prosječno popije 12,24 litara čistog alkohola. Po ovim brojkama se Crna Gora nalazi na 12. mjestu po prosječnoj potrošnji alkohola.

 

Iz IJZ-a su agenciji MINA kazali da je u borbi protiv alkoholizma ključna prevencija i da mora da obuhvati mnoge stručnjake, jer je alkoholizam kompleksan problem, a njegovo sprečavanje se ne smije osloniti isključivo na zdravstvene institucije.

„Osim uloge zdravstvenog sistema, veoma je značajna i uloga policije i inspekcije u prevenciji upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja“, rekli su iz IJZ-a.

Kako su objasnili, to je važno u smislu jačanja svijesti o štetnoj upotrebi alkohola pri učestvovanju u saobraćaju, kao i aktivnosti usmjerenih protiv prekomjerenog konzumiranja alkohola na javnim mjestima, sportskim događajima.

Iz IJZ-a su kazali da se, na osnovu Evropskog istraživanja o upotrebi psihoaktivnih supstanci i nehemijskih sredstava zavisnosti među mladima u Crnoj Gori (ESPAD), koje je sprovedeno 2019. godine među šesnaestogodišnjacima, prepoznaje da i dalje nedostaje sveobuhvatan i efikasan sistem kontrole nad prodajom alkoholnih pića maloljetnicima.

To se odnosi na prodaju alkoholnih pića u maloprodajnim i ugostiteljskim objektima. Nedostaju, kako su dodali iz IJZ-a, sistemske mjere i preventivni programi usmjereni na tu problematiku. Oni su istakli da veoma značajnu ulogu u prevenciji štetne upotrebe alkohola kod mladih ima i sektor ugostiteljstva i prehrambene prodaje.

Iz IJZ-a su, govoreći o zakonskoj regulativi, podsjetili da se Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu zabranjuje točenje alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima osobama mlađim od 18 godina, dok se Zakonom o javnom redu i miru zabranjuje prodaja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina.

„Potrebno je sprovesti aktivnosti kojima će se ovaj sektor osnažiti i edukovati sa ciljem nulte tolerancije prodaje alkohola maloljetnicima“, naveli su iz IJZ-a i dodali da je nedovoljan broj inspekcijskog nadzora nad prodajom i točenjem alkohola maloljetnicima.

Oni su kazali da je većinom razlog u tome što je nedovoljan broj inspektora i ovlašćenih lica koja mogu vršiti nadzor, pa je zato urgentno potrebno raditi na povećanju kapaciteta inspekcija.

Ministarstvo zdravlja je krajem 2021. godine usvojilo Program za prevenciju štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Crnoj Gori od 2022-2024. godine, kojim se planira aktivnost izmjena Zakona o akcizama u dijelu povećanja akciza na alkohol, kako bi i akciznom politikom bila smanjena dostunost alkohola.

 

Iz IJZ-a su kazali da je Agencija za elektronske medije planirala unapređenje zakonskog okvira zaštite maloljetnika od komercijalnih audiovizuelnih medijskih usluga, u cilju unapređenja zaštite od sadržaja kojima se promoviše konzumacija pića koja imaju manji, ali ne manje značajan, procenat alkohola.

Kako su rekli, planirane su aktivnosti savjetodavno-obrazovnog rada sa stručnim saradnicima u nastavi i nastavnicima o posljedicama štetnog konzumiranja alkohola i kontinuirano sprovođenje programa edukacije roditelja/staratelja o načinu prepoznavanja i prevenciji rizičnog ponašanja djece i mladih.

Oni su kazali da je značajan iskorak izrada Protokola o postupanju nakon detekcije intoksikacije alkoholom za službe hitne pomoći.

Iz IJZ-a naglašavaju da je potrebno i unaprijediti podršku osobama nakon otpusta iz ustanova za liječenje.

Oni su naveli da se u primarnoj prevenciji glavni dio rada na suzbijanju alkoholizma sastoji u širokoj, dokumentovanoj aktivnosti i dobro vođenom vaspitanju protiv uzimanja alkoholnih pića.

Kako su objasnili, mjere se baziraju na podizanju nivoa znanja i motivacije za zdravo ponašanje, promjeni rizičnog ponašanja, usvajanju pozitivnih modela ponašanja i razvijanju odgovornosti za zdravlje.

Iz Instituta su rekli da je specifična primarna prevencija usmjerena na rješavanje raznih socijalnih, vaspitnih, zdravstvenih i drugih teškoća koje pogađaju uže skupine.

Ta prevencija, kako su dodali, ima za cilj sprečavanje nepovoljnih uzroka alkohola, neposredno pred njegovo moguće dejstvo na pojedince i društvene grupe kod kojih postoji veća mogućnost zavisnosti od alkohola, s obzirom na obilježja njihovog društvenog statusa, uzrasta i drugih socio-psiholoških karakteristika.

Iz IJZ-a su naveli da bi specifične mjere primarne prevencije alkoholizma kod mladih bile prevencija nastanka poremećaja kod različitih subgrupa mladih koji u većoj mjeri konzumiraju alkoholna pića, permanentan rad sa mladima na uspješnom rješavanju pojedinih razvojnih faza životnog ciklusa.

Među tim mjerama bi bili i rad na uspješnom prevazilaženju razvojnih kriza, ukoliko se pojave, rad na poboljšanju komunikacije sa okolinom, suprotstavljanje uticaju pojedinih subgrupa vršnjaka koji upotrebljavaju alkohol.

Iz Instituta su objasnili da se u sekundarnoj prevenciji čini sve da osoba, zbog naklonjenosti uzimanju alkoholnih pića, ne postane pravi alkoholičar.

Kako su naveli, liječenje alkoholičara treba da, osim stručnih, zdravstvenih i socijalnih radnika, uključi i druge saradnike, a u prvom redu samog alkoholičara.

Oporavak alkoholičara počinje kada se završi bolničko liječenje i proces je koji traje cijeli život.

 

Iz Instituta su istakli da je u fazi rehabilitacije alkoholičara važno da izbjegava ljude koji konzumiraju alkohol, mjesta i događaje povezane sa pijenjem, da praktikuje nove aktivnosti, favorizuje nova poznanstva i, kao najbitnije, da uživa u životu sa svojom porodicom.

U Crnoj Gori je, prema podacima Istraživanja o kvalitetu života, životnim stilovima i zdravstvenim rizicima stanovnika Crne Gore koje je IJZ sproveo 2017. godine, više od 60 odsto stanovnika uzrasta od 15 do 64 godine starosti barem jedanput u posljednjih 12 mjeseci konzumiralo alkoholno piće, bez značajne razlike među polovima.

Iz IJZ-a su upozorili da je u Crnoj Gori prisutno nedovoljno sprovođenje prepoznavanja osoba sa problemom upotrebe alkohola.

Oni su naglasili da je planiran nastavak programa skrininga i kratkih intervencija za osobe sa štetnom i opasnom upotrebom alkohola na nivou primarne zdravstvene zaštite i obezbjeđivanje treninga za zdravstvene radnike za te intervencije.

Iz Kakaricke gore je agenciji MINA saopšteno da se u toj ustanovi na tretmanu nalazi 26 klijenata, od čega dvoje koji se liječe primarno od alkohola.

 

Oni su naglasili da je kod gotovo svih klijenata prisutna politoksikomanija, zloupotreba više psihoaktivnih supstanci istovremeno, tako da je broj njih koji imaju problem sa alkoholom, a koji su trenutno na tretmanu, znatno veći.

Iz Kakaricke gore su naveli da su od osnivanja ustanove ostvarili preko 500 prijema.

 

“Danas imamo brojne primjere klijenata koji su prošli kroz tretman u ustanovi i žive funkcionalne živote, studiraju, u radnom su odnosu, zasnovali su porodicu”, rekli su iz Kakaricke gore.

 

Oni su objasnili da se kada je u pitanju bolest zavisnosti koristi termin zalječen, jer je bolest zavisnosti hronična i ne može se izliječiti, ali se može staviti pod kontrolu.

Iz Kakaricke gore su rekli da su imali klijente koji su povratnici, koji su se ranije liječili od alkohola.

“To upravo govori koliko je bolest ozbiljna, koliko je potreban konstantni rad na sebi da bi osoba apstinirala. Povratak zavisnika konzumaciji psihoaktivnih supstanci je moguć dok je recidiv sastavni dio bolesti”, kazali su iz Kakaricke gore.

Kako su naveli, tretman u Javnoj ustanovi počiva na pristupu da oporavak od bolesti zavisnosti ne predstavlja samo uspostavljanje apstinencije, već podrazumijeva promjenu životnog stila, ponašanja, razmišljanja i stavova, što je, u suštini, dugoročan proces.

Iz Kakaricke gore su kazali da ne postoji mogućnost tretmana maloljetnih osoba od bilo koje bolesti zavisnosti u Javnoj ustanovi, dodajući da obavljaju informativne razgovore sa roditeljima u cilju edukacije po pitanju problema zavisnosti.

U Specijalnoj bolnici “Dobrota” hospitalizovano je sedam pacijenata koji se liječe od alkoholizma i svi su muškarci.

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da nemaju hospitalizovanih pacijenata ženskog pola koji se liječe od alkoholizma, jer ne postoji žensko odjeljenje za liječenje bolesti zavisnosti.

Oni su agenciji MINA rekli da je na Odjeljenju za liječenje bolesti zavisnosti preko 50 odsto povratnika.

 

 

Izvor: Mina