Petrol Crna Gora MNE d.o.o. raspisao je oglas za prodavaca/čicu na prodajnom mjestu.

Potreban je 1 izvršilac.

Konkurs je raspisan 01. aprila i trajaće 7 dana.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, sa punim radnim vremenom.

Kontakt:

Telefon: 020-246-586

Fax: 020-246-504

Email: kadrovi.cg@petrol.me