Opština Nikšić raspisala je oglas za komunalnog inspektora/ku I – za vode u Odsjeku za vode, turizam i ugostiteljstvo.

 

Potreban je jedan izvršilac.

 

Konkurs je raspisan 19. juna i trajaće 15 dana.

 

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, sa punim radnim vremenom.

 

Telefon: 040/213-074