Hotel Sokoline zapošljava roštilj majstora. Neophodno je iskustvo rada na roštilju.

 

Nude stabilan posao, sa odličnim uslovima za rad. Rad u dinamičnom okruženju, sa mogućnošću napredovanja.

Broj telefon na koji možete dobiti sve potrebne informacije: 069/011-444