Ministarstvo prosvjete i lspitni centar počeo je sa realizacijom međunarodnog testiranja učenika četvrtog razreda osnovnih Škola (TIMSS 2023) od 15. marta 2022. godine.

Probno testiranje TIMSS 2023 sprovešće se u 34 osnovne Škole. Škola Ivan Vušović je jedna od izabranih. TIMSS međunarodno istraživanje sprovodi se pod okriljem IEA (lnternational Association for the Evaluation of Educational Achievement – Međunarodno udruženje za evaluaciju obrazovnih postignuća) iz Holandije i Boston koledža iz SAD-a.

TIMSS — TIMSS (Trends in lnternational Mathematics and Science Study/ Trendovi u međunarodnom istraživanju obrazovnih postignuća učenika iz oblasti matematike i prirodnih nauka) istraživanje se realizuje od 1995. godine u okviru detvorogodišnjih istraživačkih ciklusa. U TIMSS-u se, po pravilu, ispituju postignuća učenika (u zavisnosti od obrazovnog sistema zemlje učesnice) na kraju četvrtog i/ili na kraju osmog razreda.

TIMSS 2023 je digitalni format studije što podrazumijeva prelazak sa tradicionalnog načina olovka – papir na e-TlMSS, tj. animirano, interaktivno rješavanje problema i zadataka.

Pored testa, svaki učenik popunjava i Upitnik za učenike, roditelji tih učenika popunjavaju Upitnike za roditelje, nastavnici Upitnike za nastavnike, dok Upitnik za Školu popunjava direktor Škole.

Da bi se testiranje uspješno realizovalo, imenovan je školski koordinator pedagoškinja, Sanja Janjić, koja je zadužena za organizaciju testiranja zajedno sa profesoricom informatike i tehnike, Vesnom Subotić i ICT Ninom Vuksanović. Učenici IV/1,IV-2, IV-3 PU Miločani i IV-4 PU Rastovac odjeljenja učestvali su u istraživanju. Istraživanje je sprovedeno 18. 19. i 25. marta 2022.god.Test administratori bili su: Zorica Batrićević, prof. razredne nastave, Valentina Otašević, prof.razredne nastave i Tatjana Đurović, prof. razredne nastave.