Na poziv profesora turističke grupe predmeta (Janjušević Violete, Vujičić Gordane I Nikčević Ilije ), gospođa Dušica Živković, prestavnik TA ,,SAP Travel ” održala je, u ponedjeljak 9.05.2022. godine, predavanje učenicima 3-6 odjeljenja na temu ,,Kreiranje PRN-a u Amadeusu rezervacionom sistemu”.
Ovo je bila dobra prilika da se učenici bliže upoznaju sa kreiranjem putničke rezervacije i svih njenih opcionih elementa koji se mogu pojaviti u praksi, vrše izmjene i tumače istoriju rezervacija, novitetima koje su nacionalne kompanije uvele zbog epidemioloških mjera. Učenici su kroz prisustvo predavanju i postavljena pitanja iskazali veliko intetesovanje za ovu temu.
Amadeus spada u 4 najveca GRS.