U JU OŠ “Mileva Lajović Lalatović” su se u prethodnom periodu održale volonterske radionice pod supervizijom dr Ranka Rajovića.

Djeca su rado dolazila na radionice, bila vrlo motivisana i željna novina u školskom programu.
Dio NTC tima CG koji je realizovao volonterske NTC radionice sačinjavali su učiteljice Dijana Rondović i Marina Knežević.