NVO Romsko srce je u sklopu realizacije projekta „Podrška boljem socijalnom statusu djece i mladih RE zajednice u Nikšićuʺ u cilju podizanja svijesti predstavnika RE populacije o značaju socijalne i zdravstvene zaštite realizovao dvije radionice sa žiteljima RE naselja pod Trebjesom.

 

Tematski dio radionica bio je vezan za značaj socijalne i zdravstvene zaštite kod mladih RE populacije kao i o važnosti izbora svog ljekara u sistemu zdravstvene zaštite. Na radionicama je posebno skrenuta o značaju reproduktivnog zdravlja kod mladih iz RE zajednice, kao i o vakcinaciji protiv covida-19. Radioicama je prisustvovalo trideset pripadnika RE zajednice iz RE naselja pod Trebjesom. „Cilj nam je bio da kroz ove inkluzivne radionice dignemo svijest polaznika o značaju sistema socijalne i dječje zaštite za život RE zajednice u Nikšiću što će poboljšati bolji inkluzivni pristup prema ovoj manjinskoj zajednici u našoj sredini. Projekat “Podrška boljem socijalnom statusu djece i mladih RE zajednice u Nikšiću” koji realizuje Romsko srce je relevantan i usklađen je sa Lokalnim akcionim planom za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u opštini Nikšić za period 2018-2022 i Lokalnim akcionim planom za mlade u Opštini Nikšić za period 2020-2021 god i mjere koje predviđa projektna strategija su usklađene sa međunarodnim standardima i preporučenim praksama u ovoj oblasti”, kazali su iz NVO Romsko srce.
Projekat će trajati pet mjeseci, a podržan je od strane Komisije za finansiranje projekata NVO Opštine Nikšić na konkursu za nvo za 2021. godinu sa 4 084,80 eura.