Fondacija FORS MONTENEGRO koja sprovodi projekat Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine/ Cross-border Environmenta Initiative u partnerstvu sa Gradom Trebinjem i Komunalnim preduzećem iz Nikšića, u isti je uključila i JU OŠ „Mileva Lajović Lalatović“, čiji su učenici imali zadovoljstvo da se upoznaju sa glavnim ciljevima i aktivnostima koje će se realizovati u okviru ove inicijative. Takođe, učenici (VI i VII razred) učestvovali u dvije radionice koje su bile posvećene očuvanju životne sredine, mogućnosti selektivnog odlaganja otpada i reciklaže, afirmisanje ponašanja koje vodi smanjenju i prevenciji stvaranja otpada, i sl. Predavanja su realizovana u saradnji sa predstavnicima Komunalnog preduzeća iz Nikšića, institucija i opštinskih službi koje se bave zaštitom životne sredine. Tokom narednih aktivnosti učenici će biti uključeni u likovno takmičenje i prekogranični kviz.