Polaznici III ciklusa radionica stripa ,,Kvadrat” su na jučerašnjoj radionici imali priliku da upoznaju još veća dostignuća stripa kao stvaralačke forme, a fokus radionice je bio na postavljanju kadra, tabli kao vremenskom okviru, balonu i tekstu i sredstvima za bojanje. Širok spektar djelatnosti stripa kao vizualno-pripovjedačke forme predstavio je dr Luka Rakojević, teoretičar stripa i voditelj radionica.