Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić (UZPD)  u okviru Interreg IPA CBC projekta: ER2=S2 organizovalo je dvodnevnu Radionicu o socijalnim vještinama i pravima osoba sa invaliditetom.

Partneri na projektu su Agencija za razvoj općine Tešanj TRA kao vodeći partner (BiH), Osnovna škola Josip Matoš Vukovar (HR), Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić (CG) i JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, Zenica (BiH).

Aktivnosti projekta je predstavila koordinatorka projekta Miluša Žugić.
“Kroz ovaj projekat radićemo radne terapije u svakoj državi. Kod nas će biti radne terapije na izradi suvenira, radna terapija sa psihologom, biće i muzička terapija i druge. Ukupna vrijednost projekta 472.436,90 eura, mi smo dobili 100 hiljada, od kojih petnaest odsto treba uplatimo za učešće u projektu. Sledeće godine u planu je organizacija Igara bez granica u sve tri države, u Nikšiću, Vukovaru i Tešnju. Vodićemo dvadeset osoba s invaliditetom sa njihovim pratiocima i kod nas će doći četrdeset osoba, tako da će to biti jedna velika organizacija”, kazala je Žugić.
  Meldina Ugarak, projekt menadžer ispred ustanove JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona Zenica (BiH), kazala je da je ovo za njih prvi projekat koji dolazi iz Evropske unije.
“Ovo je bitan korak koji se danas odvija u Crnoj Gori i mi se nadamo da će ovaj projekat biti iskorak ka daljem i da ćemo stvarati nove projekte i rešavati probleme koje su direktno prouzrokovane zakonskim regulativama u Crnoj Gori, Hrvatskoj i BIH, i jedino ovako možemo približiti društvu šta je neophodno i praktično za osobe sa invaliditetom”, istakla je ona.
Mirela Posarić, ravnateljica škole JU Osnovna škola “Josip Matoš” Vukovar se nada da će se kroz ovaj projekat ostvariti kvalitetne edukacije.
“U našoj školi obrazujemo djecu sa posebnim potrebama, njih šesdesetak. To su djeca koja imaju pretežno intelektualne poteškoće. Partneri smo u ovom projektu, nadamo se da ćemo kroz njega osigurati kvalitetne edukije i da ćemo naučiti roditelje naše djece da izrađuju svijeće i uzgajaju začinsko bilje i edukovati ih za otvaranje sopstvenog biznisa kroz koji će sami zarađivati za život”, kazala je ona.
Radionicu je vodila Ivana Mihailović.
Na radionici su bila pristutna po četiri predstavnika od svih partnera. Predstavnik Opštine Nikšić je bila Tatjana Perović iz Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje.
Ovaj dogadaj je aktivnost projekta Equality, Respect, Rights = Soc ial Satisfaction – ER2 = 52 HR-BA-ME 421 kroz Program: INTERREG-IPA program prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru 2014-2020. Projekat sprovodi Agencija za razvoj općine Tešanj TRA (BiH) u partnerstvu sa JU Osnovna škola “Josip Matoš” Vukovar (HR), Udruženjem za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić (CG) i JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona Zenica (BiH).
Projekat traje dvije godine od 01.02.2021 do 31.01.2023. godine.
Ukupna vrijednost projekta je 472.436,90 eura.