Interaktivna radionica “Djetinjstvo je najljepša vrteška čuda”, održana je u OŠ “Luka Simonović”, sa učenicima prvog razreda.

 

Radionica je projekat Milice i Gorana Radojičića. Glavni fokus je na književnosti i kvalitetnim književnim tekstovima, ali i na korelaciji sa različitim psiho-motoričkim izazovima koji imaju za cilj sveobuhvatan razvoj djetetove ličnosti. Igra je u osnovi svih radionica, a kroz igru, najvećeg pokretača mašte i intelektualnih sposobnosti, dolazi se do svih postavljenih ciljeva.

 

Partner na projektu je JU „Zahumlje“.