Konferenciji „Uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom u Crnoj Gori“, koju je organizovao Ekološki pokret „Ozon“ u saradnji sa Opštinom Nikšić, prisustvovali su i predstavnici Opštine Budva.

Ovo je ujedno bila i prilika za razgovor između sekretarke Sekretarijata za investicije i projekte Opštine Nikšić Jelene Šekarić i sekretara Sekretarijata za investicije Opštine Budva Joka Popovića.

Dva sekretara Šekarić i Popović složili su se da u narednom periodu treba poboljšati saradnju dva grada na polju investicija i projekata.

Takođe, sagovornici su saglasni da zajednički projekti mogu biti na obostrano zadovoljstvo predstavnika dvije opštine, sve u cilju dobrobiti građana Nikšića i Budve.