Završni čas likovne kulture u devetom razredu posveċen Crnogorskoj kulturnoj bastini ,a u susret Danu nezavisnosti.
Učenici su prezentovali Oktoih prvoglasnik i štampariju Crnojeviċa, Manastir Sv.Luke i Manastir Ostrog kroz likovne radove i slajd prezentacije, kao i Kotor, Mauzolej na Lovċenu, Biljardu i ostale kulturno istorijske znamenitosti naše zemlje.
U realizaciji časa učestvovali su učenici oba odjeljenja devetog razreda sa nastavnicom Zoricom Ivanoviċ.