Ugledni čas ruskog jezika i književnosti koji je održala mr.sci Miluša Žugić realizovan je u OŠ “Luka Simonović”.

Čas je održala u VI razredu. Tema je bila: Ruski suveniri, običaji i kultura. Času su prisustvovale pedagoškinja Ana Lalović i psihološkinja Ivana Bjelica. Postavljena je izložba ruskih suvenira i prikazana power point prezentacija.
Učenici su čitali, prevodili tekst, objašnjavali svrhu i porijeklo svakog suvenira, postavljali mnogobrojna pitanja. Zatim su im prikazani i naši suveniri i oni su pronalazili sličnosti i razlike. Napravili su i pano sa ručno oslikanim suvenirima.
Na kraju su naučili nepoznate riječi i zasladili se bombonima