Održan trening na temu “Zelena ekonomija u EU i Nikšiću"

Društvo mladih ekologa je 23.10.2020. godine u hotelu “Jugoslavija” organizovalo trening na temu “Zelena ekonomija u Evropskoj uniji i Nikšiću”. Na obuci su se okupili predstavnici nevladinog sektora, a cilj je bio da se kroz dvije odvojene sesije pruže važne informacije o planovima, programima, dostignućima u lokalnoj zajednici kao i u Evropskoj uniji po pitanju zelene ekonomije.

“Tema se realizovala u okviru projekta ka karbonskoj neutralnosti. Projekat finansira Evropska Unija, preko projekta Mreža za ruralni razoj Crne Gore po nazivom “Umrežavanje i zagovaranje zelene ekonomije”, rekao je Miodrag Karadžić ispred Društva mladih ekologa Nikšić.

Trening se realizovao kroz dva modula. U prvom dijelu treninga tema je bila Zelena ekonomija u Nikšiću. Predavač je bila Vera Mirković iz SO Nikšić – Sekretarijat za uredjenje prostora i zaštitu životne sredine. Kroz tu temu su se obrađivala dostignuća, planovi, programi i primjeri najbolje prakse iz opštine Nikšić, kao i mogućnosti za dalje ozelenivanje ekonomje i dalje aktivnosti koje će se ticati održivog razvoja.

Kroz drugu temu predavač je bila Marija Tripunović i predavanje se odnosilo na zelenu ekonomiju u Evropskoj Uniji. Ova tema je otvorila jedan širi vidik za aktivnosti i programe.
Dobijene su neophodne informacije koje su to aktivnosti i programi koji se trenutno realizuju u Evropskoj Uniji, kao i obaveze Crne Gore na putu prudruživanja EU.

Takođe se razgovaralo i o agendi Ujedinjenih nacija 2030, koja takođe sadrži dosta zelenih ideja i napravljen je jedan presjek između zahtjeva agende i programa koje sprovodi EU. U kontekstu druge teme naglasak je stavljen na takozvani “Zeleni dogovor” koji je trenutno aktuelan i koji je proistakao u EU kao jedan od ambicioznih planova za smanjenje neutralisanje emisije štetnih gasova, na području EU koji do 2050. godine treba da proizvede karbonski neutralnu Evropu.

Trening je imao zadatak da otvori širi vidik i doprinese izgradnji kapaciteta nevladinih organizacija u savremenim programima, zelene ekonomije dostignućima lokalne zajednice kako bi u budućnosti svi imali jasnu sliku za planiranje aktivnosti i bolju prezentaciju i pozicioniranje prema donosiocu odluka, na osnovu čega bi vršili aktivniji uticaj na donosioce odluka u smjeru poboljšanja programa koji se tiču zelene ekonomije

Na današnjem treningu učešće su uzele lokalne nevladine organizacije u čijem opisu posla je zaštita životne sredine i održivi razvoj, i zajedno sa njima su bili pedstavnici lokalne uprave koji se takođe bave zaštitom životne sredine i koji rade na donošenju strateških dokumenata opštine Nikšić.
Ovo nije poslednja aktivnost ovog projekta nego će se i u budćnosti nastaviti dalji rad koji će se odnositi na dalju komunikaciju i sa nevadinim organizacijama i lokalnom upravom. Komunikacija sa lokalnom upravom će se odvijati u smjeru nalaženja načina da se u strateška dokumenta uključi zelenih ideja i da se ide u pravcu dobijanja Nikšića kao zelenog grada.