Drugi dan naučnog sajma pod nazivom “Nauka i mladi” održan je u prostorijama JU Srednja stručna škola u Nikšiću.
Tokom trajanja sajma, prisutni su imali priliku da se upoznaju sa inovacijama koje su radili učenici Srednje stručne škole.

Sajam su obilježili izloženi mini projekti iz oblasti alternativnih izvora energije, pametnih instalacija, robotike, CNC tehnologije…
Održana je radionica u okviru koje su zainteresovani mogli da nauče kako se upravlja projektima. Naziv radionice je “Neka bude zelenije”, a njen cilj je edukativan – stvaranje ekološke svijesti kod djece uzrasta od 16 do 18 godina.

Sajam je održan u sklopu Dana nauke i inovacije, koji se u Nikšiću organizuju od 27. do 30. septembra.