13 vršnjačkih edukatora/ki NVO Centra za romske inicijative bilo je na nacionalnom kampu “Razmjena iskustava i primjena dobre prakse u sprovođenju Programa Y” koji je održan od 13. -16. 07. 2021. godine. Oni su imali priliku da razmijene iskustva o prednostima i slabostima programa Y po gradovima.
Uz podršku mentora/ki, vršnjački edukatori/ke koji/e su učestvovali/e i na YMI regionalnom kampu https://care-balkan.org/ymi-regional-youth-camp-in…/, podijelili su svoja iskustva i stečena znanja sa 8 vršnjačkih edukatora/ki koji nijesu prisustvovali navedenom kampu. Tokom drugog i trećeg dana obrađenje su tematske cjeline liderstvo, komunikacija sa stilom, vještine javnog zastupanja i vještine radioničarskog rada. Sprotske aktivnosti su bile sastavni dio kampa, kao i lični primjeri aktivistkinja na temu “Kako sam postala liderka”.
Kamp je realizovan u okviru projekta “Inicijativa mladih kroz primjenu programa Y u lokalnim zajednicama” uz podršku CARE International, a finansijski od strane Austrijske Razvojne Kooperacije u sklopu regionalnog projekta “Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu FAIR III”