U vaspitnoj jedinici ,,Pčelica” JPU ,,Dragan Kovačević” juče je održan kviz za djecu predšklskog uzrasta.
Pedagogica JU OŠ “Mileva Lajović Lalatović”, mr Nada Mitrović, bila je član žirija.