U JU Osnovnoj školi “Jovan Draganić”, 03. februara 2022. godine, nastavnice Marija Krulanović i Slađana Goranović su održale čas integrativne nastave iz predmeta biologija i hemija sa upotrebom metoda i tehnika za razvijanje kritičkog razmišljanja kod učenika (šest šešira) i primjenom digitalnih alata u nastavi: Wordwall kviza za učenike VI, VII i VIII razreda ove škole.

Čas je bio veoma koristan i interesantan kako za učenike ove škole, tako i za prisutne kolege.