mladi niksica

Banke su na kraju septembra odobrile kredite od ukupno 2,51 milijardu eura, 0,7 odsto više nego u avgustu.

Prema podacima Centralne banke (CBCG), u odnosu na septembar prošle godine odobreno je 1,5 odsto manje kredita.
Odnos između kredita i depozita u septembru je bio niži nego u istom mjesecu prošle godine i iznosio je 0,88 odsto, navodi se u novom Biltenu CBCG.

Banke su po osnovu kredita najviše potraživale od privrede i stanovništva, 76,4 odsto.
Ukupni depoziti su na kraju septembra na mjesečnom nivou zabilježili rast od 1,8 odsto na 2,85 milijardi eura, dok su na godišnjem nivou porasli od 8,8 odsto.

Oročeni depoziti činili su 44,4 odsto ukupnih, a oni po viđenju 55,5 odsto. Preostalih 0,1 odsto odnosilo se na sredstva na escrow računu.
U strukturi oročenih depozita najveće učešće imali su oni ročnosti od jedne do tri godine, 46,4 odsto. Depoziti ročnosti od tri mjeseca do jedne godine činili su 41,8 odsto.

Ukupni depoziti stanovništva na kraju septembra iznosili su oko 1,49 milijardieura, što je 0,7 odsto više nego u avgustu, dok su u poređenju sa istim mjesecom prošle godine porasli 5,3 odsto.

U ročnoj strukturi depozita stanovništva, oročeni su činili 54,5 odsto, a oni po viđenju 45,5 odsto.