pravni fakultet

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu Evropske komisije, na konkursu za dodjelu Erasmus + Jean Monnet projekata (2020), Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore odborila je projekat Jean Monnet Module in Law of the EU Internal Market (Jean Monnet Modul iz prava unutrašnjeg tržišta Evropske unije).

Akademski koordinator i autor projekta, prof. dr Vladimir Savković, ističe da je u pitanju prvi Jean Monnet modul jednog pravnog fakulteta u Crnoj Gori. To smatra posebno značajnim budući da je primarna obaveza Crne Gore u aktuelnim pristupnim pregovorima puno usaglašavanje crnogorskog sa pravnim i institucionalnim okvirom Evropske unije, te da je na tom planu od posebnog značaja kvalitetna edukacija pripadnika pravničke profesije, koji su po prirodi stvari nosioci ovog procesa.

Osnovu projekta predstavlja nastavni modul iz oblasti prava unutrašnjeg tržišta, kao ključnog segmenta prava Evropske unije. Kako ističe profesor Savković, posebna prednost je okolnost da će isti biti integrisan u Poslovno-pravni smjer dvogodišnjih Master studija Pravnog fakulteta, na kojima će se nastava izvoditi počevši od naredne studijske godine, što garantuje dugoročnu održivost projektne aktivnosti. Pritom, studenti koji okončaju navedeni smjer Master studija, pored diplome kojom se potvrđuje status mastera poslovnog prava, dobijaće i posebnu diplomu koja će predstavljati potvrdu da su uspješno pohađali i nastavni program – Jean Monnet Modul iz prava unutrašnjeg tržišta Evropske unije. Ta će okolnost izvjesno predstavljati vrijednu profesionalnu referencu u susret punopravnom članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji.

Pored nastavnih aktivnosti, ovaj projekat uključuje i organizaciju javnih debata o procesu pristupnih pregovora Crne Gore i Evropske unije, gostujućih predavanja, te naučno-istraživački rad i izdavačku djelatnost petočlanog akademskog tima koji, uz profesora Savkovića, čine još i prof. dr Aneta Spaić, prof. dr Maja Kostić – Mandić, prof. dr Dražen Cerović i doc. dr Nikola Dožić. Kruna ovih aktivnosti biće organizacija regionalne naučne konferencije sa fokusom na izazove usaglašavanja prava država kandidata za članstvo sa pravom Evropske unije, u drugoj godini realizacije projekta.

Jean Monnet, ime jednog od idejnih tvorca Evropske unije, simbolizuje globalno prepoznatu projektnu platformu Evropske komisije posvećenu promociji akademske izvrsnosti u izučavanju fenomena Evropske unije i uspostavljanju mostova saradnje akademske zajednice sa ključnim donosiocima političkih odluka. Njeni korisnici, a time i promoteri su neki od najprestižnijih univerziteta u Evropi, Sjevernoj Americi i Aziji.

Izvor: UCG