Mladi Nikšića

Suđenje Nikšićaninu Vladu Zmajeviću (47), optuženom da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom rata na Kosovu 1999. godine danas je odloženo jer se svjedoci Danijel Čolić, Željko Đurić i Goran Kostelnik nisu pojavili pred sudom.

Prema tvrdnjama Specijalnog tužilaštva Zmajević je 30. marta 1999. godine, kao dobrovoljac, u selu Žegra kod Gnjilana učestvovao u ubistvu građana albanske nacionalnosti, prenosi CDM.

SDT navodi da on za vrijeme oružanih sukoba, između naoružanih pripadnika naoružane vojne organizacije OVK i pripadnika Vojske Jugoslavije kao vojnih dobrovoljac pripadnik III pješadijaskog bataljona VJ, prema licima koja nisu neposredno učestvovala u neprijateljstvima pripadnicima albanske nacionalnosti, nije postupao u svakoj prilici čovječno i bez ikakve diskriminacije zasnovane na nacionalnom porijeklu, vjeri i ubjeđenju.

Iz Tužilaštva smatraju da je vršio ubistva civilnog stanovništva albanske nacionalnosti i pljačkanje njihove imovine, čime je na aosnovu svega prekršio pravila međunarodnog prava IV Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata.

Zmajević je na prošlom ročištu iznio svoju odbranu i izjasnio se da nije kriv.