Mladi Niksica

Ukupan priliv stranih direktnih investicija SDI u prva dva mjeseca ove godine iznosio je 98 miliona eura, dok se istovremeno iz zemlje odlilo 69,2 miliona eura, pokazuju preliminarni podaci Centralne banke Crne Gore CBCG, piše CdM.

Neto priliv stranih direktnih investicija, odnosno razlika između njihovog priliva i odliva, na kraju februara iznosio je 28,8 miliona eura i bio je 55,5 odsto manji nego u istom periodu prošle godine.

Iz zemlje se po osnovu ulaganja rezidenata u inostranstvo odlilo 2,9 miliona eura, dok su povlačenja sredstava nerezidenata investiranih u Crnu Goru iznosila 66,4 miliona eura.

Priliv stranih direktnih investicija u formi vlasničkih ulaganja iznosio je 43,9 miliona eura, što čini 44,8 odsto ukupnog priliva. Od toga je u nekretnine uloženo 22,2 miliona eura, a u preduzeća i banke 21,7 miliona eura.

Priliv SDI u formi interkompanijskog duga iznosio je 51,6 miliona eura ili 52,6 odsto ukupnog priliva.