budžet

Povodom činjenice da državni budžet za 2021. godine još uvijek nije usvojen, reagovali su iz Ministarstva zdravlja i poručili da bi to otežalo dalju nabavku ljekova i medicinske opreme.

“Zdravstveni sistem jedne države, pa i Crne Gore, je osnova zdrave populacije kao najvažnijeg resursa društva što doprinosi sveukupnom socijalnom i ekonomskom razvoju”, saopštili su iz Ministarstva zdravlja.
Kako navode, kreiranje zdravstvenih politika i njihovo sprovođenje je uslovljeno efikasnim i blagovremenim budžetiranjem.
“Budžet je važan jer on diktira kvalitet i sadržaj zdravstvenih usluga, garantuje stručno usavršavanje, na osnovu njega se planira unapređenje infrastrukture i određuje dinamika nabavke sofisticirane opreme i aparata”, istakli su iz Ministarstva zdravlja.
Zaključuju da bi neusvajanje budžeta imalo negativne reperkusije na funkcionisanje kompletnog zdravstvenog sistema.