Jakov Milatović, mnistar ekonomskog razvoja najavio je da će biti izmjena u smanjenju poreza i doprinosa na teret poslodavaca, u dijelu uvođenja neoporezivog dijela zarade, od naredne godine.

 

Milatović je na sastanku sa predsjednikom Unije poslodavaca Predragom Mitrovićem i njegovim saradnicima kazao da će Kuća socijalnog dijaloga biti predviđenja budžetom za narednu godinu.

Njih dvojica su konstatovali da postoji potreba aktivnog uključenja svih socijalnih partnera u daljem kreiranju sistemskog ambijenta od značaja za održivi ekonomski razvoj, očuvanja radnih mjesta i stvaranja jednakih uslova međunarodne konkurentnosti i dobrih politika zapošljavanja.

 

“Susret Milatovića i Mitrovića bio je prilika za razmjenu stavova i informacija na teme koje su se ticale socijalnog dijaloga i rada Socijalnog savjeta, efekata ljetnje turističke sezone, unapređenja poslovnog ambijenta i daljeg ekonomskom razvoja Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

 

Milatović je rekao da su javne finansije, uspješnost turističke sezone i unaprijeđena socijalni dijalog zapravo ono u čemu se ogledaju tri dobra rezultata rada Vlade u prethodnom periodu.

“Ministar je kazao da će od naredne godine biti izmjena u smanjenju poreza i doprinosa na teret poslodavaca, u dijelu uvođenja neoporezivog dijela zarade, kao i da će Kuća socijalnog dijaloga biti predviđenja budžetom za narednu godinu”, kaže se u saopštenju MER.

 

Milatović je, kako se navodi, kazao da je uvjeren će Unija poslodavaca ostati i dalje konstruktivan partner Vladi u rješavanju izazova.

 

“Neadekvatne radne snage, snažnijoj i intenzivnijoj borbi protiv sive ekonomije, kao važanog aspekta nelojalne konkurencije koja postoji u našoj privredi i neadekvatne infrastrukture na državnom i lokalnom nivou. Na temu neradne nedjelje rečeno je da se razmatraju različiti modaliteti za rješavanje postojeće situacije, koji će biti prihvatljivi za sve socijalne partnere”, kaže se u saopštenju.

 

On je pohvalio napore preduzete za realizaciju ljetnje turističke sezone i dodao da su važne ekonomske odluke, kao što je otvorenost granica, imale značaja i za privredu, zaposlene i državu, a takođe je i naglasio da je neradna nedjelja, sa aspekta poslodavaca, pokazala negativan uticaj na crnogorsku privredu.

 

“Radimo analizu koja će dati dobar prikaz kakva je šteta napravljena za državu i društvo. Takođe, uz saradnju i socijalni dijalog treba rješavati problem zimske sezone u koju ne smijemo ući sa lošim zakonskim rješenjima kao što je neradna nedelja”, rekao je Mitrović.

 

Izvor: Mina