Specifična akciza na cigarete i fino rezani duvan od danas je povećana.

Kako se navodi u obavještenju za akcizne obveznike, objavljenom na sajtu Uprave prihoda i carina (UPC), specifična akciza na cigarete uvećana je sa 37 EUR na 40,5 EUR na hiljadu komada, dok je proporcionalna smanjena sa 29 odsto na 27,5 odsto od njihove maloprodajne cijene.

„Akciza na fino rezani duvan povećana je sa 45 EUR na 50 EUR po kilogramu tog proizvoda“, navodi se u saopštenju.

U skladu sa članom 36a, stav 1 Zakona o akcizama, u slučaju promjene visine akcize, u konkretnom slučaju na cigarete i fino rezani duvan, proizvodači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko, i/ili malo, a koji na dan prije promjene visine akcize imaju na zalihama akcizne proizvode za koje postoji obaveza obračunavanja akcize, dužni su da izvrše popis zaliha i da na njih izvrše obračun i uplatu razlike akcize prema iznosima i stopama propisanim Zakonom.

„Izuzeto od stava 1 člana 36a, lica koja obavljaju trgovinu na malo duvanskih proizvoda, nijesu u obavezi da vrše popis zaliha u slučaju promjene visine akcize“, objasnili su iz UPC.

Obračun razlike akcize podnosi se korišćenjem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama, u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do promjene visine akcize, odnosno do 15. februara.

Iz UPC su napomenuli da je Zakonom o akcizama predviđena prekršajna odgovornost i propisana novčana kazna od dvije hiljade do 20 hiljada EUR za pravno lice, ako na dan povećanja visine akcize akciznih proizvoda ne izvrši popis zaliha, obračun i uplatu akcize, odnosno njenu razliku.

Kako se dodaje, ugostiteljski objekti nijesu obveznici obračuna i uplate razlike akcize.

Izvor: Mina biznis