U Crnoj Gori od danas se primjenjuje izmijenjeni Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti prema kojem majke sa troje i više djece imaju pravo na doživotnu mjesečnu naknadu, kao i roditelji ili staratelji djece sa smetnjama u razvoju.

Predviđeno je da majke koje imaju troje djece i 25 godina radnog staža primaju po 330 EUR, kao i majke sa četvoro i više djece koje imaju 15 godina radnog staža.

One koje imaju troje i više djece i 15 godina su na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore primaće po 193 EUR.

Roditelji ili staratelji djece sa smetnjama u razvoju dobijaće mjesečnu naknadu od 193 EUR.

Kako je najavljeno iz Ministarstva rada i socijalnog straranja, prve isplate, na osnovu ovog zakona, biće 20. februara.