Registracija novih pripejd korisnika od danas obavljaće se elektronski, preko posebne aplikacije pa će mogućnost greške i eventualnih zloupotreba biti svedena na minimum, prenosi kodex.me.

Sva ovlašćena prodajna mjesta na kojima se kupuju pripejd kartice za mobilnu telefoniju (trafike, prodavnice) opremljena su mobilnim telefonima na kojima je instalirana aplikacija za registraciju korisnika.

Aplikacija omogućava da se proces registracije odvija automatski i bez čekanja, a pripejd kartica se aktivira tek nakon što se proces registracije uspješno obavi.

Prilikom kupovine pripejd paketa, korisnik je dužan da na uvid dā identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš), sa koga se podaci upisuju elektronski, pomoću mobilnog telefona/aplikacije. Podaci o korisniku se, zajedno sa telefonskim brojem prepaid kartice, uparuju i šalju u informacioni sistem operatora, gdje se obavlja registracija korisnika. Nakon toga,potvrda o uspješnoj registraciji stiže na prodajno mjesto na kojem je postupak registracije započet.

Uspješno registrovani korisnik svoju karticu aktivira prvim pozivom ili porukom.

Projekat elektronske registracije rezultat je zajedničkog rada Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i operatora mobilnih elektronskih komunikacija.

Nakon uočenih problema prilikom registracije pripejd korisnika koji kartice kupuju u prodajnim objektima ovlašćenih distrubutera, Agencija i operatori radili su na razvoju mobilne aplikacije, njenom testiranju i obezbjeđenju infrastrukture.

Crna Gora prva je država u regionu u kojoj će se proces registracije novih korisnika obavljati automatski, putem aplikacije osmišljene posebno za tu namjenu.