plantaze

Sindikalna organizacija kompanije “13. Jul Plantaže” na sjednici skupštine koja je održana 15. decembra ove godine odbila je zahtjev skoro 150 radnika u toj kompaniji da se od uprave te državne firme, kroz organizaciju štrajka upozorenja, traži povećanje zarada, odnosno uvećanje koeficijenta (boda) sa 115 na 140 eura.

Od prisutnih 29 sindikalaca čak njih 19 je bilo protiv da se traži povećanje plata. To se može vidjeti u dokumentaciji sa sjednice sindikata, do koje je došao portal Mladi Nikšića.

Odluka sindikata Plantaza

Grupa od skoro 150 radnika “Plantaža” predala je 14. decembra inicijativu sindikalnoj organizaciji za pokretanje štrajka upozorenja, zbog, kako su naveli, pogoršanja položaja zaposlenih. Inicijativu u ime zaposlenih su predali radnici Miodrag Otašević, Suzana Brković i Slobodan Joličić.

Traženo je da uprava kompanije ispuni sedam zahtjeva, od kojih je najznačajniji da se uveća iznos koeficijenta, odnosno da se zarade vrate na nivo sa kraja prošle godine, jer su u toj firmi prije nekoliko mjeseci smanjene zarade za više od 30 odsto.

Zahtjev radnika Plantaza Zahtjev radnika Plantaza

To, međutim, nije bilo prihvatljivo za sindikalce.

“U vezi inicijative za organizaciju štrajka upozorenja glasalo je devet predstavnika za, a 19 protiv – Ne prihvata se”, piše u zaključcima sa sjednice. Ipak, odlučeno je da se izađe sa nekim zahtjevima za upravu, ali ne i zahtjevom da se radnicima poveća plata.

Od uprave, na čijem čelu je izvršni direktor Miroslav Vuković, traženo je “da isplaćena visina mjesečne zarade ne može biti niža od 50 odsto zarade ostvarene u okviru zarada zaposlenih”. Takođe, traženo je i “da se novčana sredstva na ime kreditnih zaduženja zaposlenih koja kompanija obustavlja sa njihovih zarada (bankarske kredite, mjesečne rate koje zaposleni imaju na osnovu kupovine razne robe kod drugih pravnih lica – prodavnica i članarine za Sindikalnu organizaciju ) uplaćuju u roku od 48 časova od dana odbijanja od zarade zaposlenih”. Poslat je i zahtjev “da se sve stimulacije koje se daju zaposlenim javno objave na svim oglasnim tablama kako bi zaposleni bili informisani”. Tu je i zahtjev “da se zaposlenima dodijeli bespovratna zimnica u vidu vrednosnih papira (bonova) u iznosu od 200 eura za trgovinu u mega marketima, koje odredi poslodavac o njegovom trošku”.

Traženo je od direktora Vukovića i “da se izvrše uplate jubilarnih nagrada, otpremnine, iznosa limita i uplate poreza i doprinosa na zarade zaposlenih za 2020. godinu”. Sedmi zahtjev čije ispunjenje se traži je “da se u vezi ranije dodijeljenih stambenih kredita uvede moratorijum za vraćanje rata stambenog kredita iz razloga težeg materijalnog i ekonomskog stanja zaposlenih, čija bi dužina trajanja bila uslovljena ekonomskim oporavkom kompanije”.

“U nadi da je zajednički interes zaposlenih i poslodavca očuvanje likvidnosti naše kompanije ali i poboljšanje ekonomskog i socijalnog položaja zaposlenih, uvjereni smo da ćemo kroz kvalitetan i argumentovan socijalni dijalog i puno međusobno razumijevanje, doći do obostrano prihvatljivih rješenja, očekujemo da u najkraćem mogućem roku ne dužem od sedam dana od dana prijema ovog akta, razmotrite gore navedene zahtjeve i zakažete sastanak sa Izvršnim odoborom Sindikalne organizacije radi postizanja, kako smo i naveli, prihvatljivih obostranih rješenja”, piše u dopisu koji je dostavljen menadžmentu kompanije. U dokumentu koji je poslat upravi nije naznačeno, koje dalje korake će Sindikat preduzeti, ukoliko ne dođe do ispunjenja zahtjeva. Takođe, među zahtjevima poslatim upravi izbjegnuto je traženje povećanja zarada zaposlenih, a nema ni tačke “da se zaustave uzimanja vinskih i drugih proizvoda kompanije u private svrhe od strane menadžmenta”, kao ni “da se ograniče primanja top menadžmenta”, što je bio jedan od zahtjeva oko 150 zaposlenih.

Sa bonovima kupovali kod Bokana

Prema podacima do kojih je došao portal Mladi Nikšića, kompanija “13. Jul Plantaže” prije dvije  godine obezbijedila je za radnike bonove za kupovinu u mega marketima kompanije “Voli”, koja je u vlasništvu biznismena bliskog Demokratskoj partiji socijalista (DPS) Dragana Bokana. Sindikat je uputio zahtjev menadžmentu da se i ove godine obezbijede bonovi za kupovinu u mega marketima za zaposlene, međutim nije još poznato da li će im taj zahtjev biti uvažen i da li će radnici ponovo moći da kupuju o trošku državne firme u Bokanovim mega marketima.

 

Ovaj tekst nastao je kroz projekat “Podigni glas protiv nepravilnosti” koji realizuje NVO Mladiinfo Montenegro, a podržava Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala kroz Fond otpornosti. Za stavove i mišljenja predstavljene na projektu odgovornost snosi isključivo Mladiinfo Montenegro.

T.L. i B.M.