Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju – Nikšić, u svrhu unaprijeđenja znanja i vještina u radu sa korisnicima nastoji ispratiti naučne i metodološke novitete. Tim povodom, dio njihovog stručnog tima prošao je obuku za primjenu biofidbeka i neurofidbeka koju je realizovala Katerina Krstić ispred Centra za biofidbek i govorno – jezičke poremećaje u Beogradu. 

Obuka je realizovana u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom “Savremene metode” podržanog od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Riječ je o metodama namijenjenim najprije osobama sa poremećajima pažnje (ADD), poremećajima pažnje sa hiperaktivnošću (ADHD), djeci koja imaju smetnje u učenju i govoru, a koje im omogućavaju da na jednostavan način, putem kompjuterskih igrica vježbaju pažnju i koncentraciju, a stanje odsutnosti i sanjarenja svedu na najmanji mogući nivo.

U znak dobre saradnje, Katerini je poklonjen rad u dekupaž tehnici koju su izradili korisnici uz pomoć svojih vaspitača.