Poziv za sve zainteresovane preduzetnice sa teritorije opštine Nikšić da se prijave na besplatnu obuku o pripremi projektnih aplikacija, koja će se realizovati 6 i 7. marta u prostorijama Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis.

Pored pisanja projekata i procesa apliciranja kod domaćih institucija, donatora i sponzora, učesnice će imati priliku da čuju nešto više o:

– Ekonomskim i socijalnim pravima žena;

– Ulozi žene u društvu i važnosti njenog ekonomskog osnaživanja;

– Modelima pomoću kojih ostvarujemo kvalitetno zaposlenje i radno okruženje bez diskriminacije;

– Usklađivanju privatnog i poslovnog života;

– Komunikaciji u životnom i radnom okruženju

Opština Nikšić je u ovoj godini opredijelila 40.000,00 EUR za Program podrške ženskom preduzetništvu, a Komisija zadužena za raspodjelu sredstava, na čelu sa gospođom Biljanom Vučurović, će pored evaluacije projektnih aplikacija raditi na pružanju nefinansijskih vidova podrške poput obuka i povezivanja sa potencijalnim donatorima i sponzorima.

Broj mjesta je ograničen na 30, a prijave možete poslati na e-mail: tomicsvetlana7@gmail.com
Tel: +382 68/547-877