Nevladina organizacija Akcija za ljudska prava (HRA) objavila je vodič za ljekare o dokumentovanju i prijavljivanju povreda nastalih primjenom nasilja.

 

Vodič, kako su kazali, sadrži detaljna uputstva za bilježenje povreda i obavezu prijavljivanja tjelesnih povreda, kao i listu institucija i organizacija za pomoć žrtvama nasilja. Prvenstveno je namijenjen zdravstvenim radnicima, ali i ostalima koji mogu doprinijeti da se njegove preporuke primjenjuju.

 

“Zdravstveni radnici u Crnoj Gori po pravilu imaju zakonsku obavezu da prijave nasilje za koje saznaju prilikom obavljanja svog posla. Ne samo što imaju obavezu da ga prijave, već i da dokumentovanjem njegovih tragova na pravi način obezbijede dokaze, koji mogu da dovedu do kažnjavanja izvršilaca krivičnih djela”, saopštili su iz HRA.

 

Nažalost, dodaju, u praksi se pokazalo da je procesuiranje više slučajeva policijskog zlostavljanja, zlostavljanja u zatvoru, partnerskog nasilja ili nasilja u krugu porodice, bilo onemogućeno neodgovarajućim postupkom ljekara prilikom bilježenja povreda na tijelu žrtve. “Nekažnjavanje zlostavljanja dovodilo je do novih, sličnih i težih slučajeva u Crnoj Gori. Neophodno je da svi zajedno, koliko god da je to u našoj moći ili nadležnosti, učinimo sve što možemo da se nasilje spriječi, i da se kazni kada se dogodi, jer će se tako i najefikasnije spriječiti njegovo ponavljanje”, ističu iz te NVO.

 

Autori vodiča [“Dokumentovanje i prijavljivanje povreda nastalih primjenom nasilja”](https://www.hraction.org/wp-content/uploads/2022/06/Vodic.pdf) su redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Đorđe Alempijević, iz Instituta za sudsku medicinu „Milovan Milovanović“, specijalista za sudsku medicinu i bivši član Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), i specijalistkinja sudske medicine Ivana Čurović, zaposlena u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici i stručna saradnica u nastavi na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Urednica je izvršna direktorica HRA Tea Gorjanc Prelević.

 

“Vodič je i podsjetnik na dva kursa koje je Akcija za ljudska prava, u saradnji sa Sindikatom doktora medicine Crne Gore, organizovala krajem 2021. godine na temu ‘Ljekarsko izvještavanje o tjelesnim povredama nanijetim zlostavljanjem u skladu sa međunarodnim i domaćim standardima’, uz podršku Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje i Ljekarske komore Crne Gore. Za ove obuke, akreditovane od strane Ljekarske komore Crne Gore, vladalo je veliko interesovanje i prisustvovalo im je 205 doktora medicine”, dodaju iz HRA.

 

Izvor: Vijesti