Ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić, zajedno sa predstavnicima Odjeljenja za korporativno upravljanje Anom Tošanić Radunović i Vladimirom Vukajlovićem, na današnjoj konferenciji za medije predstavio je Izvještaj o poslovanju privrednih društava za prvi kvartal 2021. godine. Ovim izvještajem su obuhvaćeni rezultati 18 preduzeća sa većinskim državnim vlasništvom a koja pripadaju resoru Ministarstva kapitalnih investicija.

Predstavljajući kolege iz Odjeljenja za korporativno upravljanje, Bojanić je istakao da je cilj ovog odjeljenja povećanje kvaliteta rada i performansi poslovanja preduzeća u većinskom državnom vlasništvu.
“Transparentnost sama po sebi nije cilj, već samo jedan od alata kojima nastojimo da unaprijedimo poslovanje i očekujemo da se u taj proces uključi javnost i NVO sektor. Želimo da napravimo situaciju u kojoj će se jasno znati šta su čija ovlašćenja i nadležnosti kako bi izbjegli dosadašnju praksu da se državna preduzeća na kraju godine javljaju Vladi kao krajnjem kreditoru za pokrivanje njihovih gubitaka“, istakao je Bojanić.
Saradnica Ana Tošanić Radunović navela je da je pred Odjeljenje za korporativno upravljanje Ministarstva kapitalnih investicija postavljen cilj da poboljšaju transparentnost rada državnih preduzeća i da u kontinuitetu prate njihovo poslovanje.
“Današnje predstavljanje ovog Izvještaja je samo prvi korak u budućem radu, i Odjeljenje za korporativno u pravljanje će ove izvještaje objavljivati svaka tri mjeseca radeći na proširenju sadržaja i povećanja njegovog kvaliteta”, navodi se u saopštenju.
Govoreći o opštim aktima privrednih društava sa većinskim državnim vlasništvom, Vladimir Vukajlović je naglasio da se ministarstvo u ovom trenutku opredijelilo da objavi ono što predstavlja osnovna akta ovih društava – statute, kolektivne ugovore, akte o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
“Plan je da se u budućnosti proširi broj objavljenih dokumenata, pomoću kojih se može doći do dodatnih informacijama o funkcionisanju ovih preduzeća kao što su Pravilnik o korišćenju službenih vozila, Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju ali i izvještaje koji se tiču sudskih postupaka koji se vode u ovim kompanijama, ugovore sa advokatskim kancelarijama, i sva ona dokumenta koja mogu biti od značaja za javnost”, zaključuje se u saopštenju.