Nastavnica matematike i fizike Anka Bulajić i nastavnica informatike sa tehnikom Gordana Kontić su sa učenicima od 6. do 9. razreda OŠ “Pavle Kovačević” obiježile 20. maj – Svjetski dan metrologije.