Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja pod nazivom Dan ružičasti majica – Pink Shirt Day, obilježen je u školi “Dušan Đukanović”, Lukovo.

 

U ovoj školi organizovana je radionica tokom koje su učenici imali priliku da se upoznaju sa istorijatom pokreta Dana ružičastih majica.

 

Kroz diskusije i aktivnosti poput kreiranja panoa sa snažnim porukama protiv nasilja, učenici su stekli dublje razumijevanje problema vršnjačkog nasilja i značaja solidarnosti.