Opština Nikšić obavještava sve studente da se predlozi za dodjelu studentske nagrade dostavljaju komisiji za dodjelu studentskih nagrada, od 1. jula, do 1. avgusta 2015. godine.

Studentska nagrada Opštine Nikpšić dodjeljuje se za pet studenata sa različitih fakulteta, koji su postigli izuzetan uspjeh u studiranju, izražen ocjenom koja ne može biti manja od 9.50.

Pravo na nagradu imaju studenti koji su diplomirali do roka predviđenog za predaju dokumenata u 2015. godini.

Studenti koji su završili studije van Crne Gore dužni su da dostave nostrifikovan transkript ocjena.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na broj telefona 040/243-950.