slam

NVO Mladiinfo Montenegro je u okviru partnerskog projekta “SLAM” (Structured Learning for Awareness in Media) organizovala pres konferenciju 06.11.2021. sa početkom u 15h u sali za sastanke IPC Tehnopolis.

Koordinator projekta ispred organizacije “BRAVO” Ismail Šehić, predstavio je “SLAM” projekat koji za cilj ima borbu protiv dezinformacija i lažnih vijesti. U sklopu projekta održana su dva treninga, a u planu je i seminar u Sarajevu. U Crnoj Gori, u Nikšiću, održan je evaluacioni sastanak partnera na kojem su razmatrali održane aktivnosti i tok projekta, kao i planirali buduće aktivnosti.

Zatim je predsjednica NVO Mladiinfo Montenegro, Milica Žugić, predstavila istraživanje o lažnim vijestima, koje je sprovedeno u okviru projekta. U okviru “SLAM” projekta nastaće i vodič sa korisnim resursima kako shvatiti šta je lažna vijest ali i kako i gdje prijaviti dezinformacije.

Na konferenciji su učestvovali i partneri projekta, kao i mladi koji su zahvaljujući NVO Mladiinfo Montenegro imali mogućnost da učestvuju na nekoj od omladinskih razmjena u sklopu projekta, stoga su ovom prilikom podijelili svoja iskustva.

Projekat je podržan kroz Erasmus plus program a traje do 15. maja 2022. godine.

 

slam slam