oglas za posao

Centar za afirmaciju RE populacije NVO CAREP raspisuje konkurs za administrativnog/u radnika/cu u Nikšiću.
Potreban je 1 izvršilac.
Uslovi: Potvrda Zavoda za zapošljavanje o pripremljenosti i pripadnosti ciljnoj grupi za javni rad -Javni rad se realizuje u Nikšiću.
Oglas je objavljen 30. avgusta. Rok za prijavu je 3 dana od dana raspisivanja konkursa.
Kontakt podaci poslodavca:
069/532-600