Otkriveno je da vakcina protiv Covida može izazvati rijetke nuspojave poput neuroloških poremećaja i upale leđne moždine.

Studija na 99 miliona ljudi potvrdila je da su već poznate komplikacije vakcine rijetke, ali da i dalje njeni benefiti nadmašuju rizike. Nove nuspojave, poput akutnog diseminiranog encefalomijelitisa i transverzalnog mijelitisa, identifikovane su u analizi podataka, posebno povezane s vakcinom AstraZeneca. Rizik od miokarditisa prirodno je veći kod infekcije Covidom nego nakon vakcinacije. Oba stanja su ozbiljna, ali se pacijenti obično oporave. Važno je držati ove nalaze u perspektivi, jer infekcija Covidom povećava rizik od nekih rijetkih stanja mnogo više nego vakcina.