U okviru projekta “Nove ideje za stare objekte” 25. novembra 2015. godine održana je istoimena radionica u cilju prikupljanja kvalitetnih ideja za 8 konkretnih neiskorišćenih/devastiranih objekata u javnom vlasništvu koji se nalaze na području opštine Nikšić.

nove ideje 2
Projekat je finansiran kroz program „Evropa za građane“ koji Opština Nikšić realizuje u partnerstvu sa još šest gradova male i srednje veličine iz pet država od Baltika do Balkana (Letonija, Njemačka, Slovenija, Srbija, Hrvatska). Fokus projekta je na unapređenju upravljanja javnom imovinom kako bi opštinama pomogli u povećanju stepena iskorišćenosti nekretnina kroz uključivanje javnosti u proces odlučivanja. Takođe, projekat identifikuje konkretna rješenja i razvija dugoročnu platformu za upravljanje javnom imovinom u malim i srednjim gradovima Evrope.

nove ideje 1
Radionici je prisustvovalo oko 40 učesnika koji su, uz savjetodavnu pomoć ing. arhitekture analizirali postojeće stanje unaprijed selektovanih objekata i zajedničkim radom došli do potencijalnih rješenja. Rezultati radionice će biti prezentovani na konferenciji „Nove ideje za stare objekte – iskustva i dobre prakse” koja će biti organizovana 10. decembra 2015. godine kada će ostali partneri na projektu i gostujući eksperti predstaviti primjere najbolje prakse iz svoje sredine kada je ova tematika u pitanju.

nove ideje 3