Učenici odjeljenja VIII-3, OŠ “Braća Ribar” nenastavni dan 15. novembar, obilježili su radovima na teme Njegošev dan i Tolerancija.

Za teme su se opredjeljivali prema sopstvenom izboru. Jedna grupa učestvovala je u izradi video-zapisa i postera sa citatima, na temu Njegošev dan. Druga grupa je, na temu Tolerancija, svoje ideje pretočila na pano, brošuru, a uradili su i vizit kartu Škole.