Prema analizi američkog magazina Time, Crna Gora se ističe po niskim cijenama namirnica, dok je kupovna moć na sredini liste najjeftinijih zemalja za život, prenosi Antena M.

Kako je objašnjeno, kao parametri za sastavljanje liste, GoBankingRates je rangirao zemlje na osnovu četiri dostupne mjere koje je objavio Numbeo, online baza podataka cijena: indeks lokalne kupovne moći, cijena zakupa nekretnina, cijena namirnica i indeks potrošačkih cijena. Poređenja u rezultatima su vršena sa standardom života i cijenama u Njujorku, prenosi N1.

Crna Gora se našla na 26. mjestu na listi. U poređenju sa Njujorkom, kupovna moć je niža za 44,6 %, zakup jeftiniji za 88,8 %, namirnice za 68,9 %, dok je indeks potrošačkih cijena niži za 61 %.

Bosna i Hercegovina je na 11. mjestu liste. Kako piše Time, posjeduje pristojnu kupovnu moć, nisku cijenu zakupa nekretnina, namirnica i indeksa potrošačkih cijena. Kao primjer se navodi Sarajevo gdje su ukupni mjesečni troškovi najma i ostalih troškova između 550 i 650 eura.

Hrvatska se nalazi na 47. mjestu. Kupovna moć je niža za 36,1 %, cijena zakupa nekretnina je 90 % jeftinija, namirnice 58,8 %, a indeks potrošačkih cijena 51,2 %. Kako se navodi u tekstu, cijena zakupa nekretnina je niža nego u većini zemalja sa liste, a kao primjer je navedeno da soba u Zagrebu košta 325 eura.

Slovenija je na 36. mjestu. Zanimljiv podatak je da Slovenija ima višu kupovnu moć od svih 50 zemalja na listi, a u odnosu na Njujork je niža za 13 %. Cijena zakupa je jeftinija za 86,5 %, namirnice za 57,4 %, a indeks potrošačkih cijena 47,4 %.

Prvih deset zemalja na listi najjeftinijih zemalja za život koju je objavio Time su Južna Afrika, Indija, Kosovo, Saudijska Arabija, Kazahstan, Zambija, Oman, Paragvaj, Češka i Makedonija, prenose mediji.