Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore danas predstavlja jednu od najistaknutijih organizacionih jedinica na Univerzitetu Crne Gore, saopštio je dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore prof. dr Stevo Popović povodom obilježavanja 12 godina rada fakulteta.

Dekan prof. dr Stevo Popović kazao je da Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore danas slavi 12 godina samostalnog rada i izvanrednih rezultata i preko 72 godine dragocjenog iskustva.
On je podsjetio da, iako je, kao posebna organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore, osnovan 5. juna 2008. godine, transformacijom tri studijska programa: Fizička kultura, Sportski novinari i Sportski treneri, koji su, do tada bili sastavni dio Filozofskog fakulteta, njegovu tradiciju oslikava mnogo životopisnija biografija koja traje nekoliko decenija, a koju nije lako opisati u nekoliko rečenica.
„Naime, odmah nakon oslobođenja (1947-1948), Vlada Crne Gore donijela je odluku o otvaranju Više pedagoške škole na Cetinju, pri kojoj je formiran i Odsjek za fizičko vaspitanje i nauku o čovjeku u dvogodišnjem trajanju, koju sa pravom smatramo pretečom današnjeg fakulteta”, objašnjava Popović.
Prema njegoviom riječima, reformisani Odsjek za fizičku kulturu nastavlja da se razvija sa sjedištem u Nikšiću od 1963. godine u okviru Nastavničkog, a kasnije Filozofskog fakulteta.
“Sve do 2008. godine, kada se fakultet izdvaja iz Filozofskog fakulteta i, samostalno nastavlja da, prije svega razvija svoje nastavne programe, da se bavi naučnoistraživačkom, kao i izdavačkom djelatnošću”, kazao je Popović.
Kako kaže, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje predstavlja jednu od najistaknutijih organizacionih jedinica na Univerzitetu Crne Gore.
Navodi da je u proteklom periodu glavni cilj bio je da se postave temelji na kojima će se izgraditi sve što je neophodno da svršeni studenti postanu građani globalnog svijeta i da im se omogući da postanu nastavnici, treneri, novinari i naučnici prepoznati mnogo šire od granica naše države.
“Da svojim znanjem postanu nezaobilazan faktor u izgradnji lokalnih i državnih struktura u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja, ali i da daju kvalitetan doprinos u razvoju evropskih i svjetskih asocijacija u navedenoj oblasti”, rekao je Popović.
On je posebno istakao naučnoistraživačku djelatnost fakulteta, navodeći da se nalazi na visokom nivou, po broju objavljenih radova i broju citata.
“Naši zaposleni su veoma visoko kotirani na Univerzitetu Crne Gore, ali i u evropskim i svjetskim razmjerama kada su određene uže naučne oblasti u pitanju”, kazao je dekan nikšičkog fakulteta.
Popović je podsjetio da nikšićki fakultet iz godine u godinu nastavlja da razvija svoje časopise Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine koji je indeksiran u dvije najprestižnije baze podataka Web of Science i Scopus, bilježi konstantan napredak kada je citiranost u pitanju.
“Časopis Sport Mont je indeksiran u bazi podataka Scopus, a njegov rejting u protekloj godini prevazilazi najoptimističnija očekivanja sa početka godine, budući da njegov indeks uspješnosti dostiže nivo koji, po pravilu imaju, isključivo časopisi sa dužim stažom u pomenutoj indeksnoj bazi”, kazao je Popović.
On je naglasio da Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću predstavlja mjesto koje okuplja ljude koji vole inovativnu djelatnost.
“Fakultet je mjesto koje njeguje ljude koji žele da razmišljaju o fizičkoj aktivnosti, zdravlju i sportu iz svih multidisciplinarnih perspektiva. Stoga, fakultet predstavlja raznoliku i živopisnu društvenu zajednicu koja je, u punom kapacitetu posvećen nastavi i nauci, i koja, iz trena u tren napreduje najdužim mogućim koracima”, zaključio je Popović.
https://youtu.be/pTEAMOyzgG0