Nikšićani poštuju ddistancu
Da Nikšićani poštuju mjere u borbi protiv virusa uvjerili smo se i danas. Ipred poslovnice EPCG čekajući da plate svoje račune građani drže preporučenu distancu i nose masku. Ovo je slika savjesnih Nikšićana i pozitivan primjer koji ohrabruje u ovom izazovnom i teškom periodu za sve nas.