NVO Morakovo iz Nikšića i NVO Demokratske evropske inicijative iz Danilovgrada organizovale su 11. i 12. oktobra dvodnevnu u Župi Nikšićkoj u Zagrad, Dubrava, radionicu na temu “Održivi razvoj za buduće generacije”.

 

Svrha dvodnevne radionica usmjerena je na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i građana korisnika prirodnih resursa, da doprinesu da usluge ekosistema i biodiverziteta budu prisutnije u procesima razvojnog planiranja u javnim politikama, na projektnom području u lokalnim samoupravama Nikšić i Danilovgrad.

 

“U dosadašnjem periodu obje zajednice su pokazale spremnost i otvorenost za sve oblike saradnje u oblasti zaštite prirode i životne sredine što je potvrđeno i prihvatanjem Memoranduma o razumijevanju i saradnji i učešća u realizaciji aktivnosti iz okvira projekta “Mislimo, djelujmo, inspirišimo svoju okolinu za održivi razvoj,“ podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika- M’BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich Ebert Stftung (FES), NVO Politikon mreža i NVO Centar za istraživanje i zaštitu ptica (CZIP). Program finansira Evropska unija.

Ohrbruje da u lokalnim zajednicama postoji spremnost da se pokrenu promjene za ekološki odgovoran razvoj u ispunjavanju ciljeva iz Nacionalne Strategije održivog razvoja do 2030. koja uvodi zelene ekonomije i povezivanje s drugim bitnim sektorima i oblastima, kao i doprinosa u sprovođenju evropskih politika očuvanja i održivog korišćenja prirode i zaštite životne sredine na lokalnom nivou. Aktuelna Pandemija je potvrdila opravdanost novog pristupa u pogledu međusobne povezanosti sedamnaest ciljeva održivog razvoja (COR), kao što su: dobro zdravlje, ekonomski rast, kvalitetno obrazovanje i dr. Uz to naglasila je vezu između degradacije prirode i ljudskog zdravlja, zbog čega je ključno iskoristiti povoljni trenutak, okvir novog zelenog smjera Evropske unije i pozitivne promjene u ponašanju građana zbog ‘novog normalnog’ stanja i unaprijediti proces planiranja lokalnog razvoja. To će voditi ne samo unapređenju lokalnih politika već i lokalizaciji strateških ciljeva održivog razvoja kako bi se unaprijedio sistem upravljanja za održivi razvoj prepoznat u Nacionalnoj strategiji održivog razvoja. Istovremeno, poželjno je usmjeriti se na izbor adekvatnog modela za trostruku ekonomsku, digitalnu i klimatsku tranziciju što u krajnjem doprinosi prilagođavanju ekoloških politika Crne Gore politikama EU. U tom okviru planiranje zelene tranzicije i zelene ekonomija treba da postane strateški cilj svih lokalnih planova koje akcenat stavljaju na zaštitu životne sredine i odgovor na klimatske promjene. Tranzicija iz jedne vrste ekonomske politike u drugu zahtijeva jako mnogo resursa i koordinacije između svih aktera koji u tom procesu učestvuju. Tranzicija je istorijski neminovna, dešava se i tamo gdje postojeće stanje nije ekonomski održivo. Pravedna tranzicija je ideal, mnogo je realnije govoriti o pravičnoj tranziciji i nečemu što bi obezbijedilo dugoročnu ekonomsku efikasnost.

Radionica je namijenjena osnaživanju funkcionalne građanske kompetencije OCD, građana i medija da informisani aktivno učestvuju u društvenom životu svojih zajednica, da spremnije utiču na promjenu društvenih ekoloških vrijednosti u procesu unapređenja pravnih okvira i formulisanja lokalnih javnih politika i usmjerenju društva prema novim oblicima zelenog privređivanja, da pravilno shvate usluga ekosistema i biodiverziteta u razvojnom lokalnom konzekstu, kako bi se smanjila devastacija prirode i poboljšao kvalitet života”, saopštili su iz NVO Morakovo.

 

Na radionicama učešće su uzeli: Dubravka Radulović Bošković i Enis Đokaj ispred Direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dipl. el. Ing Ivana Mrvaljević i dipl. el. ing. Branko Glomazić, ispred Elektroprivrede Crne Gore, Boro Vuković, biolog Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Opština Nikšić, doktorant, Luka Mitrović, Univerzitet Mediteran, Fakultet za turizam; stalni predstavnik Crne Gore u IPCC, Slavica Grgurević, Lokalna turistička organizacija Nikšić, kao i dipl. ing Miljan Grba Vermikompost farmer (koji je primjer dobre prakse zelene ekonomije).