Opština Nikšić biće domaćin romskog bala, tradicionalne kulturne manifestacije koju organizuje Koalicija NVO “Romski forum za integracije”.

Prema riječima predsjednika pomenute Koalicije, Ismeta Kurtija, koncept ovog projekta zamišljen je tako da objedini i na jednom mjestu okupi predstavnike romske populacije iz svih gradova Crne Gore, koji će kroz druženje i saradnju raditi na jačanju sopstvenih kapaciteta i većoj emancipaciji romske zajednice u Crnoj Gori.

„Organizovanjem romskog bala nastojimo da očuvamo romsku kulturu, ljepotu muzike i plesa, kao i kulturne baštine, uz istovremeno okupljanje romske populacije i informisanje šire zajednice o kulturi Roma“, kazao je Kurti.

Manifestacija će biti održana 5. septembra, u Nikšiću.