Kako CEDIS javlja, u periodu od 07:30 do 12 sati (kratkotrajno na početku i kraju radova), bez struje ostaće: Dragovoljići, Risji do, Laz, Rudnik Bunići, Ćipranić TS, dio Rubeža, Gradnja inženjering, Kunovo, Lukovo, Granice, Žirovnica, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Prekića Polje, Ćeranića Gora, Gvozd, Smoljevine, Gradačka Poljana

U terminu od 07:30 do 12 sati: Žirovnica, a u terminu od 08 do 15 sati Praga i dio Vilusa.

Od 09 do 10 sati: Ul. Manastirska, Ul. Novice Cerovića, dio Ul. Njegoševe, dio Trga Slobode, dio Ul. Vuka karadžića, Ul. Ivana Milutinovića, Ul. Novice Cerovića, Ul. Marka Miljanova, Ul. Vučedolska, Trg Šaka Petrovića.