Pomoćnik direktora nikšićkog Doma za stare Svetozar Nikolić obratio se novoj ministarki rada i socijalnog staranja Naidi Nišić upoznavši je sa problemima u toj ustanovi.

Nikolić u dopisu, koji je poslao i medijima, navodi da vršiteljka dužnosti direktorice Doma za stare u Nikšiću Jelena Banjević sprovodi mobing nad zaposlenim, a i nad njim što će takođe prijaviti.

Situacija u nikšićkom Domu je takva da su zaposleni, navodi Nikolić, uznemireni, a čak i pojedini korisnici razmišljaju da napuste tu ustanovu.

“Sve navedeno i slične situacije izazivaju veliku uznemirenost zaposlenih, pa sam o istom upoznao resornu ministarku Naidu Nišić, te stoga vjerujem da će se uskoro utvrditi sve relevantne činjenice i osigurati uslovi za sprovođenje postupaka koji će doprinijeti razrješenju ove izuzetno nepovoljne situacije koja ide i na štetu korisnika Doma, a od kojih neki već razmišljaju o napuštanju ustanove. U saznanju sam da će jedan broj kolega sljedeće sedmice pokrenuti postupak zaštite od mobinga, a što ću ja svakako učiniti”, naveo je u dopisu Nikolić.

Pravnik je po struci i ima, navodi, 16 godina iskustva u socijalnoj i dječjoj zaštiti.

“Kao pomoćnik direktora JU Dom starih „Nikšić“, ali prije svega neko ko je pravnik po struci, smatram da sam u obavezi reći, bez namjere da bilo šta prejudiciram, da je v.d. direktorice došla na dužnost sasvim neočekivano i to osnovom odluke Upravnog odbora, koju smatram pravno neutemeljenom, jer je ista zasnovana na činjenicama koje prethodno od strane nadležnih organa države Crne Gore nijesu jasno i nedvosimisleno dokazane. Važno mi je, kao i mojim kolegama koji rade savjesno, da nam se omogući nesmetan rad i da naša ustanova služi najboljem interesu njenih korisnika”, istakao je Nikolić.

Banjević je za v.d.direktorice Doma starih izabrana 25.septembra ove godine nakon što je Upravni odbor ustanove smijenio dotadašnju direktoricu Anđelu Lalatović, zbog, kako su tada obrazložili, nesavjesnog rada.

Nikolić u dopisu pojašnjava da Banjević od prvg dana stupanja na dužnost v.d.direktorice Doma starih “prema zaposlenima ispoljava različite oblike neprimjerenog i nedozvoljenog ponašanja, izazivajući kod mnogih strah i nesigurnost, čime otežava ionako dovoljno odgovoran i težak posao, ne hajući što je zabrana mobinga na radnom mjestu propisanu najvišim pravnim aktom Crne Gore, Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i odredbama domaćeg zakonodavstva.”

“Ovom prilikom svjestan generalnog načela pretpostavke nevinosti, izjavljujem sve ono iza čega čvrsto stojim, a sa namjerom da nadležni reaguju u što kraćem roku. Poznato je da su, naročito prije imenovanja vršiteljke dužnosti, Dom posjećivale različite inspekcije (rada, socijalne i dječje zaštite, eksterna revizija Ministarstva), kao i predstavnici ombudsmana, i da su predmet kontrole bile mnoge odluke i postupci, kao i da iste nijesu konstatovale ni jednu nepravilnost. Nezadovoljna sadržajem isnpekcijskih zapisnika, vršiteljka dužnosti je, i u prisustvu isnpektora, pokazivala ogorčenost zbog neotktivanja (navodnih) protivpravnih radnji bivšeg menadžmenta na čelu sa direktoricom Anđelom Lalatović u čijem je sastavu i sama bila kao jedan od rukovodilaca službe. U jednom od slučajeva nadzora negodovala je, izražavajući neslaganje sa jasnim i zakonski opravdanim stavom inspektorke rada, rekavši da će eto ispasti da je doskorašnja direktorica sve radila po zakonu”, pojasnio je Nikolić.

Pokušavao je, ističe, da joj skrene pažnju da odluke o uvođenju prekovremenog rada koje donosi nijesu u saglasju sa zakonskim odredbama, kao i da pripremanje aneksa ugovora o radu zaposlenima, čemu je pristupila od prvog dana vršenja dužnosti, ne smatra raspoređivanjem na odgovarajuće poslove, te da radno vrijeme zaposlenih mora biti po rasporedu, odnosno planu preraspodjele shodno zakonu.

“Ista me je upozorila da bi mogla zatražiti od ministarstva ukidanje mog radnog mjesta. Ne želeći da se povlačim i povinijem pritiscima, s obzirom da samo radim svoj posao, odlučio sam da se javno obratim i upoznam nadležne, pritom ne osuđujući eventualne kolege koji isto anonimno rade preko raznih portala i medija. Vršiteljka dužnosti, u nastojanju da pronađe greške doskorašnje direktorice i ostalih koji čine menadžment ustanove, kao i drugih zaposlenih koje redovno saslušava, bez osnova sumnjajući u njihov odgovoran i čestit rad, govoreći da će tražiti od policije da vještači privatne telefone i računare na poslu. Povodom zahtjeva za slobodan pristup informacijama, predlagala mi je da ne postupamo po istima, tako što ih treba zanemariti i brisati sa mail-a (kako sa mail-a koji ja koristim, tako i sa službenog mail-a kojem samo ona ima pristup), iako sam je upozorio sa novčanom kaznom za nepostupanje i neodobravanje pristupa informacijama u posjedu, jer vršiteljki dužnosti iz njoj znanih razloga takvi zahtjevi veoma smetaju…”, naveo je Nikolić.

Izvor: RTNK